{HRVATSKI} {ENGLESKI}
header_logo

Carbon footprint reduction for industry and public sector

Carbon footprint reduction is not just about saving the planet; it is also about saving your money!
Our team will prepare for you:
- Carbon footprint analysis
- Strategic plan for carbon footprint reduction
- Implementation workshops
- Software solution for carbon footprint monitoring in a real time
- Design of specific solutions according to your needs
And we are happy to help you with that.
Purchase your Carbon Footprint Certificate.


HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point System)

Sustav analize opasnosti i kontrola kritičnih kontrolnih točaka

HACCP označava sustav upravljanja opasnostima u cijelom prehrambenom lancu, a zasniva se na identifikaciji i analizi specifičnih opasnosti te utvrđivanju preventivnih mjera kojima se rizik proizvodnje i nastanka potencijalno opasne hrane uklanja ili svodi na prihvatljivu mjeru. HACCP predstavlja znanstveno utemeljen, preventivan i troškovno najdjelotvorniji sustav sigurnosti hrane koji proizvođačima, prerađivačima i distributerima hrane nudi stručan, racionalan i sustavan pristup analizi i mjerama za upravljanje mogućim biološkim, kemijskim i fizičkim opasnostima u lancu „ od polja do stola“.

Prema Zakonu o hrani, (NN 117/03) „Subjekt u poslovanju s hranom, osim na razini primarne proizvodnje, dužan je uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje u svakom objektu pod njegovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu sa sljedećim načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (u daljnjem tekstu: HACCP)”, te Pravilniku (NN 74/97) članak 7.“

Sedam načela HACCP sustava, praktični su model identificiranja i kontroliranja značajnih opasnosti na trajnoj osnovi, su:

  • Obaviti analizu rizika
  • Odrediti kritične kontrolne točke (KKT)
  • Odrediti kritične granice
  • Uspostaviti sustav nadzora
  • Utvrditi korektivne mjere
  • Uspostaviti postupke verificiranja
  • Uspostaviti sustav dokumentiranja

Sustavi HACCP-a nisu zamjena za ostale zahtjeve u vezi s higijenom prehrambenih proizvoda, nego su dio paketa higijenskih mjera koje moraju osigurati zdravstveno ispravne i sigurne prehrambene proizvode. Mora se imati na umu da prije uspostave postupaka HACCP-a moraju biti ostvareni zahtjevi povezani s higijenom prehrambenih proizvoda.

Izrada plana i primjena HACCP sustava te korištenje uputa za dobru praksu je zakonska obveza svih poslovnih subjekata koji posluju s hranom. Namjera sustava je lakše kontroliranje opasnosti u prehrambenim tvrtkama i ugostiteljstvu radi zaštite zdravlja potrošača. Posebice se ističu kao obvezni u primjeni HACCP sustava:

  • Restorani, uključujući i uređaje za rukovanje hranom u prijevoznom sredstvima poput brodova;
  • Ugostiteljski sektori koji dostavljaju već pripremljenu hranu iz centralnog objekta;
  • Pekarski i slastičarski sektor.

Od 01. siječnja 2009. svi su poslovni subjekti koji rade s hranom, dužni uvesti HACCP sustav u svoje poslovanje, u suprotnom plaćaju zakonom propisane kazne. NN 85/2006 od 20. srpnja 2006. primjena Zakona o hrani (Narodne novine 117/2003, 130/2003 i 48/2004). Naš HACCP tim se sastoji od vrsnih stručnjaka, prehrambenih tehnologa, veterinara, sanitarnih inženjera, arhitekata i liječnika epidemiologa, za Vas izrađuje i implementira HACCP sustav, poštujući specifičnosti Vašeg poslovanja hranom. Stoga, olakšajte svoje poslovanje, prepustite iskusnom timu stručnjaka izradu Vašeg HACCP plana i mirno dočekajte primjenu nove zakonske regulative.

SIGURNA HRANA ZA SVE!
S nama ste u sigurnim rukama!
Vaš HACCP tim