{HRVATSKI} {ENGLESKI}
header_logo

Carbon footprint reduction for industry and public sector

Carbon footprint reduction is not just about saving the planet; it is also about saving your money!
Our team will prepare for you:
- Carbon footprint analysis
- Strategic plan for carbon footprint reduction
- Implementation workshops
- Software solution for carbon footprint monitoring in a real time
- Design of specific solutions according to your needs
And we are happy to help you with that.
Purchase your Carbon Footprint Certificate.


Strateško planiranje

Strateško planiranje je metoda za prilagodbu okolini koja se mijenja, a izrađuju ga lokalne samouprave, udruge i tvrtke. Njime se utvrđuju prioriteti i pomaže usmjeravanje resursa radi što učinkovitijeg razvoja i gospodarenja. Takva strategija daje naglasak na dugoročne ciljeve koji udruženi s kratkoročnim ciljevima daju vidljive rezultate koji će potaknuti stalnu društvenu potporu i uključenost lokalne zajednice, članova ili zaposlenika. Stoga mali koraci učinjeni izradom i primjenom ove strategije mogu donijeti značajna poboljšanja stanovništvu i gospodarstvu ciljnog područja, ali istodobno predstavljaju veliki korak ka dugoročnom održivom razvoju slabije razvijenih područja RH.

Strateški plan gospodarskog razvitka pretpostavlja da u tržišnom gospodarstvu lokalna samouprava promiče gospodarski razvoj stvaranjem pogodnog poduzetničkog okruženja. Ujedno služi kao okvir za lokalna nastojanja na stvaranju i održavanju tog povoljnog gospodarskog okruženja. Strateški plan preporuča pojedine visoko prioritetne intervencije za provedbu tijekom iduće 4 godine.